2021   

  

 

 

  ДЕСЕТИ РАБОТНИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ НА СИЕР  

Претседателството на СИЕР на седницата одржана на 03.07.2021 год.  донесе одлука да се организираат Десетите работнички спортски игри на СИЕР.

Комисијата за организација на Десетите работнички спортски игри утврди РСИ да се одржат во периодот  19.08-22.08.2021 год. на локација Хотел Десарет, Охрид.

 Учесниците на РСИ ќе се натпреваруваат во следните  дисциплини:

  • мал фудбал
  • шах, пинг-понг
  • пикадо
  • слободни и тројки и
  • влечење јаже

 

 

 

 


  ЗАКАЖАН 17.КОНГРЕС НА СИЕР 

На Дванаесетата седница на Советот на СИЕР, одржана на ден 16.06.2021 год., се донесе одлука за датумот и местотот на одржување на 17.Конгрес на СИЕР.

17.Конгрес на СИЕР ќе се одржи на ден 02.10.2021 год. во Хотел Десарет, Охрид.

  Повеќе...