На 20.април, во организација на Фондацијата Фридрих Еберт се одржа трибина и панел дискусија во врска со можностите и предизвиците на социјалниот дијалог во нашата земја. Панелисти беа: Милан Живковиќ, од ФЕС, Маре Анчева од СИЕР, Живко Даневски од Агро Синдикатот, Дарко Димовски од СУТКОЗ и Пецо Грујовски од Синдикатот на УПОЗ.

 

Слушателите и учесници во дискусијата беа членовите на највисоките органи од четирите синдикати, како и други претставници од синдикални организации во државата.

Панелистите ги изнесоа проблемите кои го отежнуваат или целосно го оневозможуваат социјалниот дијалог во Македонија, со предлози како би можел да се подобри целокупниот концепт за социјален дијалог и како да се неутрализира напливот на жолт синдикализам кој изразено штетно делува на интересите на работниците воопшто.

Видео-снимка од настанот ќе биде наскоро достапна за сите заинтересирани.

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Корисни линкови

Државен пазарен инспекторат https://dit.gov.mk/

 

Министерство за труд и социјална работа http://www.mtsp.gov.mk/

 

Меѓународна организација за труд http://www.ilo.org/

 

Влада на република Северна Македонија http://www.vlada.mk/