До

                                                                                                                                                               Средствата за информирање

 

СООПШТЕНИЕ

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на Р. Македонија (УПОЗ), Синдикатот на индустријата, енергетиката, и рударството на Македонија (СИЕР), Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално - станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните работилници (СУТКОЗ) и АГРО Синдикатот, заедно со потписниците на Повелбата за солидарност - Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници (ССНМ), Синдикатот на културата на Р. Македонија (СКРМ), Синдикатот на македонската дипломатската служба (СМДС), Конфедерацијата на синдикалните организации на Македонија (КСОМ), Независниот академски синдикат (НАкС), Мултиетничкиот синдикат за образование (МЕСО), Левичарското движење СОЛИДАРНОСТ и Младинската организација МУГРА и оваа година ќе излезат на протестен марш на Први Мај – Mеѓународниот ден на трудот.

 

Овие синдикати кои и покрај сите притисоци од работодавачите опстојуваат според своите статутарни определби, и се независни од работодавачите, државата и политичките партии, обединети и во поголем број во однос на претходните години на Први Мај ќе ги повикаат своите членови и сите работници и работнички да испратат јасна порака до надлежните во државата да работат во интерес на работниците и работничките но и да се борат за сплотеност и единство, подобар стандард и поголеми права.

 

Организаторите на овој протест, како прогресивни синдикати во Р. Македонија, заедно и солидарно годинава на Први Мај ќе излезат на улица со единствена порака за заштита и унапредување на работничките права а истовремено ќе го најават и окрупнувањето на прогресивното синдикално движење во Македонија и ќе ги повикаат работниците конечно да расчистат со т.н. жолти синдикати кои не само што не работат во интерес на работниците, туку се и продолжена рака на работодавачите и ги штитат нивните интереси.

 

                                                                                                                                                       Организатори:

                                                                                                                           УПОЗ, СИЕР, СУТКОЗ, АГРО Синдикат, ССНМ,
                                                                                                                           СКРМ, СМДС, КСОМ, НАкС, МЕСО, Л.Д.
                                                                                                                           СОЛИДАРНОСТ и МУГРА

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Корисни линкови

Државен пазарен инспекторат https://dit.gov.mk/

 

Министерство за труд и социјална работа http://www.mtsp.gov.mk/

 

Меѓународна организација за труд http://www.ilo.org/

 

Влада на република Северна Македонија http://www.vlada.mk/