На 7-те Работнички спортски игри на СИЕР што се одржаа во периодот 22-25.06.2017 во х.Десарет учествуваа 12 екипи со 270 учесници.

Беа постигнати следните резултати по дисциплини:

 

 

-          ВЛЕЧЕЊЕ  ЈАЖЕ (жени)

 1. ЛТХ Леарница Охрид
 2. Р.Кончар-Контактори и релеи Скопје
 3. АрцелорМиттал Скопје

-          ВЛЕЧЕЊЕ  ЈАЖЕ (мажи)

 1. Рудник САСА М.Каменица
 2. Производство на топлина БЕГ Скопје
 3. Вабтек МЗТ Скопје

-          Ш А Х (жени) ЕКИПНО

 1. Р.Кончар-Контактори и релеи Скопје
 2. ФЗЦ 11.Октомври Куманово
 3. ЛТХ Леарница Охрид

       ПОЕДИНЕЧНО:

 1. Светлана Илиевска ЛТХ Леарница
 2. Маја Георгиевска ФЗЦ 11.Октомври
 3. Сања Петрушевска Р.Кончар-Контактори и релеи

-          Ш А Х (мажи) ЕКИПНО

 1. МРТ Скопје
 2. ФЗЦ 11.Октомври Куманово
 3. Производство на топлина БЕГ Скопје

ПОЕДИНЕЧНО:

 1. Зоран Илиќ ФЗЦ 11.Октомври
 2. Тихо Трајановски Макстил
 3. Александар Ангеловски МРТ

-          ПИКАДО (жени)ЕКИПНО

 1. ЛТХ Леарница Охрид
 2. ФЗЦ 11.Октомври Куманово
 3. Производство на топлина БЕГ Скопје

ПОЕДИНЕЧНО:

 1. Светлана Јованова АрцелорМиттал
 2. Билјана Ацевска Р.Кончар-Контактори и релеи
 3. Соња Филиповска Производство на топлина БЕГ 

-          ПИНГ-ПОНГ (жени) ЕКИПНО

 1. ФЗЦ 11.Октомври Куманово
 2. Рудник САСА М.Каменица
 3. Р.Кончар-Контактори и релеи Скопје

ПОЕДИНЕЧНО:

 1. Адријана Веселиновска Рудник САСА
 2. Валентина Витановска ФЗЦ 11.Октомври
 3. Марија Цветковска Р.Кончар-Контактори и релеи

-          ПИНГ-ПОНГ (мажи) ЕКИПНО

 1. Мермерен комбинат Прилеп
 2. Рудник САСА М.Каменица
 3. Макстил Скопје

ПОЕДИНЕЧНО

 1. Наум Пумпаловски, ЛТХ Леарница
 2. Драги Михајлов, Производство на топлина БЕГ
 3. Стафчо Ристовски Рудник САСА

-          ФРЛАЊЕ 3-КИ (жени) ЕКИПНО

 1. Р.Кончар-Контактори и релеи Скопје
 2. ЛТХ Леарница Охрид
 3. АрцелорМиттал Скопје

ПОЕДИНЕЧНО

 1. Цветанка Алексоска, ЛТХ Леарница
 2. Стојна Конеска, АрцелорМиттал
 3. Елена Огњановска, Р.Кончар-Контактори и релеи

-          ФРЛАЊЕ 3-КИ (мажи) ЕКИПНО

 1. Р.Кончар-Контактори и релеи Скопје
 2. ФЗЦ 11.Октомври Куманово
 3. МРТ Скопје

ПОЕДИНЕЧНО:

 1. Дејан Велковски, АрцелорМиттал
 2. Александар Љомов, ФЗЦ 11.Октомври
 3. Славчо Толески, ЛТХ Леарница

-          МАЛ ФУДБАЛ

 1. Макстил Скопје
 2. Рудник САСА М.Каменица
 3. ЛТХ Леарница Охрид

      НАЈДОБАР СТРЕЛЕЦ: Ангел Ататнасовски, Рудник САСА

      НАЈДОБАР ФУДБАЛЕР: Бобан Бојчевски, Макстил

     

      ПЕХАР ЗА ФЕР-ПЛЕЈ: Таб-Мак, Пробиштип

 

Придружи ни се

Капитал Банка