На 20.април се одржа втората седница на Советот на СИЕР.

Советот ги разгледуваше и ги усвои годишните извештаи и тоа Извештајот за работењето на СИЕР и неговите органи и тела во 2016 година, како и Извештајот за материјално-финансикото работење на СИЕР во 2016 година.

Исто така, Советот усвои годишна програма за работа во 2017 година и годишен План за приходи и расходи во 2017 година.

 

Членовите на Советот беа информирани и за текот на постапките за утврдување на незаконитоста на одлуките и постапките на ССМ како за исклучување од членство, така и за исфрлање од работните простории на СИЕР.

Освен судските постапки, кои се во тек, СИЕР заедно со останатите три синдикати кои се исклучени од ССМ ќе направат Преставка до Комитетот на експерти при Меѓународната организација на трудот во Женева, за што ќе добиеме соодветна помош од европските синдикални организации каде членуваме и од Фондацијата Фридрих Еберт.

Освен тоа, Советот на СИЕР ја утврди и агендата за учество во одбележувањето на 1.Мај Денот на трудот со марш по улиците на Скопје, почнувајќи од 11,30 часот од плоштадот Карпошево востание (дом Ибни Пајко, стара автобуска станица). Се повикуваат сите членови, работници и граѓани да дадат поддршка, да се приклучат на одбележувањето на Денот на трудот, за да се потсетат сите надлежни дека работникот има право на глас, а тој глас се крева за одбрана иа заштита на нашите права.

Исто така, Комисијата за организација на VII Работрнички спортски игри го информираше Советот дека истите оваа година ќе се одржат во терминот 22-25.јуни во хотелот Десарет, Охрид. Синдикалните организации се повикуваат да почнат со подготовки за учество на игрите.

Придружи ни се

Капитал Банка