Синдикалните претставници на Југохром, на чело со претседателот Пецо Ристески на 16.јануари имаа средба во Владата на РМ со техничкиот премиер Емил Димитриев и потпретседателот на владата Владимир Пешевски. На средбата, на која беше и директорот на Југохром, се разговараше за изнаоѓање решение за да продолжи да работи Југохром пред да биде официјално добиена интегрираната еколошка дозвола.

Имено, инсталациите неопходни за решавање на отпадните гасови во Југохром се во тек на изградба, која задоцни поради задоцнување на дозволите за градба. Југохром не работи од 1.ноември. Работниците сеуште се во работен однос, но стравуваат дека договорите нема да им бидат продолжени доколку потрае повеќе периодот на неработење.

 

За жал, на оваа средба не се изнесоа предлози со кои би се овозможило продолжување на работата на фабриката, иако владините претставниц изнесоа ставови дека ги поддржуваат барањата на работниците.

По оваа средба, направени се разговори и со Државниот инспекторат за животна средина. Меѓутоа, и оваа институција не даде надеж дека би можело да се продолжи со работа пред да се заврши изградбата на филтрите.

Поради ваквиот исход од овие средби и продолжувањето на неизвесноста, работниците на Југохром најавија продолжување на протестите.

Придружи ни се

Капитал Банка