Советот на СИЕР расправаше за финансиските извештаи за 2013 година. На седницата, освен што беше усвоени Извештајот за материјално-финансиско работење во 2013, беа донесени и Планот за приходи и расходи во 2014, како и Планот за програмски активности во 2014 година.

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани