III-ти РАБОТНИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ на СИЕР

12-15.09.2013  Хотел ЕУРОТЕЛ  Струга

И З В Е Ш Т А Ј

СИЕР и оваа година по трет пат организираше работнички спортски игри за своите членови.

    III-те РАБОТНИЧКИ СПОРТСКИ ИГРИ оваа година се одржаа од 12-15.09.2013 година во Хотел ЕУРОТЕЛ во Струга.

Свое учество како натпреварувачи или гости зедоа вкупно 241 член на СИЕР, од 14 Синдикални организации, и тоа:

 1. Арцелор миттал ЦРМ – Скопје;
 2. МАКСТИЛ – Скопје;
 3. ФАКОМ – Скопје;
 4. Рафинерија ОКТА – Скопје;
 5. Македонска радио телевизија - Скопје;
 6. Производство на топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП – Скопје;
 7. Рудник САСА – Македонска Каменица;
 8. ИММ Рудник Злетово – Пробиштип;
 9. ИММ Рудник Тораница – К.Паланка
 10. ТАБ МАК – Пробиштип;
 11. Вабтек МЗТ – Скопје;
 12. Р.К. Контактори и релеи – Скопје;
 13. ЛТХ Леарница – Охрид;
 14. Југохром фероалојс – Јегуновце

Свеченото отворање на игрите беше на 12.09.2013 година, во 09.00 часот,на теренот за мал фудбал ,со постровување на сите учесници, а игрите ги отвори Претседателот на СИЕР Пецо Ристески.

Натпреварувачки беа шест  дисциплини, а седмата имаше ревијален карактер:

 1. Мал фудбал;
 2. Шах;
 3. Пикадо – жени;
 4. Пинг понг – жени;
 5. Пинг понг – мажи.
 6. Кошарка-слободни фрлања и тројки – мажи, и
 7. Влечење јаже.

За пропозициите и регуларноста на натпреварите во сите пет дисциплини, се грижеше Арбитражна комисија во состав:

-       Димче Блажевски – ФАКОМ Скопје

-       Душко Мандаровски – Топлификација Скопје

-       Слаѓана Миливојевиќ - МРТ Скопје

-       Мицко Стојкоски – МАКСТИЛ Скопје

-       Горанчо Цветковски – ИММ Рудник Злетово Пробиштип

За организирање и следење на натпреварите во секоја дисциплина, се грижеа посебни комисии, за секоја дисциплина.

За делење на правдата на турнирот во МАЛ ФУДБАЛ, СИЕР ангажираше професионални судии со добиена лиценца на ФИФА, кои одлично си ја завршија својата задача.

За здравјето на сите натпреварувачи, учесници на игрите,  СИЕР ангажираше лекар- специјалист по спортска медицина, кој за среќа немаше многу работа.

Натпреварите во сите дисциплини се одвиваа во крајно фер и коректна атмосвера, иако натпреварувачите се трудеа да дадат максимум од себе.

СИЕР обезбеди Дипломиза особен придонес во организацијата и учеството наВторите работнички спортски игри, за сите синдикални организации кои учествуваа на игрите.

СИЕР обезбеди и пехари за сите три најдобро пласирани екипи во сите дисциплини, како и пехар за најдобар стрелец во мал фудбал.

Беше доделен и пехар за фер плеј, кој овој пат беше доделен на претставниците на  Синдикалната организација ФАКОМ – Скопје.

По завршувањето на сите натпреварувања, СИЕР организираше заедничка вечера со побогато мени, и обезбеди музика. Пред заедничката вечера беа доделени  пехарите на најдобрите екипи и поединци, и беа доделени и дипломите. Пехарите и дипломите ги доделија: Претседателот на СИЕР Пецо Ристески, Генералниот секретар Маре Анчева,и координаторите на комисиите по дисциплини. По доделувањето на признанијата, Претседателот Пецо Ристески ги прогласите игрите за затворени, а потоа се премина на заедничка вечера и дружење со добра музика кое траеше до длабоко во ноќта.

По дисциплини, состојбата беШе следна:

 

МАЛ ФУДБАЛ

На турнирот во мал фудбал учествуваа 11 екипи од Синдикалните организации:

 1. Арцелот миттал – Скопје;
 2. МАКСТИЛ – Скопје;
 3. ФАКОМ – Скопје;
 4. ИММ Рудник Тораница – К. Паланка;
 5. МРТ - Скопје;
 6. Производство на топлина БЕГ – Скопје;
 7. Рудник САСА – Македонска Каменица;
 8. ИММ Рудник Злетово – Пробиштип;
 9. Вабтек МЗТ – Скопје;
 10. Р.К. Контактори и релеи – Скопје;
 11. ЛТХ Леарница - Охрид.

 Делењето на правдата на натпреварите во мал фудбал беше во рацете на двајца професионални судии со лиценца на ФИФА, кои одлично си ја завршија својата задача.

За санирање на повредите на играчите се грижеше лекар - специјалист по спортска медицина,  кој за среќа на сите, немаше многу работа, бидејќи натпреварувањето помина во фер и коректна атмосвера, иако  беше презентиран врвен фудбал.

ТАБЕЛА

I-во место: Рудник САСА – М. Каменица

II-ро место: МАКСТИЛ – Скопје

III-то место: ЛТХ Леарница - Охрид

Најдобар фудбалер: Стојан Штерјов - МАКСТИЛ Скопје

Најдобар стрелец: Дејан Јаневски – Рудник САСА Македонска Каменица

 

ШАХ

 

На турнирот учествуваа 10 екипи од Синдикалните организации:

 1. МРТ - Скопје;
 2. Рафинерија ОКТА - Скопје;
 3. Производство на топлина БЕГ – Скопје;
 4. ФАКОМ – Скопје;
 5. Р.К. Контактори и релеи – Скопје;
 6. МАКСТИЛ – Скопје
 7. Арцелор миттал – Скопје;
 8. ТАБ МАК – Пробиштип.
 9. Рудник САСА – М. Каменица;
 10. ЛТХ Лаерница - Охрид

Квалитетот на турнирот беше на висико ниво, а гледачите можеа да уживаат во повеќе одлични партии.

ТАБЕЛА

I-во место:  МРТ – Скопје

II-ро место:  МАКСТИЛ – Скопје

III-то место:  Рудник САСА – М. Каменица

Најдобар шахист: Зоранчо Тасески – Арцелор Миттал Скопје

 

 

ПИКАДО (жени)

 

На турнирот учествуваа 7 екипи од Синдикалните организации:

 1. МАКСТИЛ – Скопје;
 2. Арцелор миттал – Скопје;
 3. Р.К. Контактори и релеи – Скопје;
 4. Рудник САСА – М. Каменица;
 5. МРТ - Скопје;
 6. ЛТХ Леарница – Охрид.
 7. Вабтек МЗТ  - Скопје

ТАБЕЛА

I-во место:  МАКСТИЛ – Скопје

II-ро место:  АРЦЕДЛОР МИТТАЛ - Скопје

III-то место:  ЛТХ Леарница - Охрид

Најдобра натпреварувачка: Наташа Николеска – ЛТХ Лаерница Охрид

 

 

ПИНГ ПОНГ (жени)

 

На турнирот учествуваа 5 екипи од Синдикалните организации:

 1. МАКСТИЛ – Скопје
 2. Арцелор миттал – Скопје.
 3. МРТ – Скопје.
 4. ЛТХ Леарница – Охрид
 5. РК Контактори и релеи - Скопје

Квалитетот и на овој турнир беше на завидно ниво.

ТАБЕЛА

I-во место:  ЛТХ Леарница – Охрид

II-ро место: МАКСТИЛ - Скопје

III-ро место:  АРЦЕЛОР МИТТАЛ - Скопје

Најдобра натпреварувачка: Наташа Андрееска – МРТ Скопје.

 

ПИНГ ПОНГ (мажи)

 

На турнирот учествуваа 11 екипи од Синдикалните организации:

 1. Рудник САСА – Македонска Каменица;
 2. Производство на топлина БЕГ– Скопје;
 3. Арцелор миттал – Скопј
 4. ИММ Рудник Злетово – Пробиштип;
 5. Рафинерија ОКТА – Скопје;
 6. ЛТХ Леарница – Охрид;
 7. ФАКОМ – Скопје;
 8. МАКСТИЛ – Скопје;
 9. Вабтек МЗТ – Скопје.
 10. РК Контактори и релеи – Скопје;
 11. МРТ - Скопје

На турнирот беше презентиран висок квалитет, и гледачите можеа да уживаат во одлични натпревари.

ТАБЕЛА

 

I-во место:  Рудник САСА – Македонска Каменица

II-ро место:  ИММ Рудник Злетово - Пробиштип

III-то место:  Производство на топлина БЕГ – Скопје

Најдобар натпреварувач: Стевчо Ристевски – Рудник САСА  Македонска Каменица

 

КОШАРКА – Слободни фрлања и тројки

 

Оваа година за прв пат беше организирано ова натпреварување, кое ги исполни очекувањата, како околу интересот, така и по квалитетот кој беше презентиран.

   Во ова натпреварување учество зедоа екипи од следните синдикални организации:

 1. МРТ – Скопје;
 2. МАКСТИЛ – Скопје;
 3. ИММ Рудник Злетово – Пробиштип;
 4. Производство на топлина БЕГ – Скопје;
 5. ЛТХ Леарникца – Охрид;
 6. Рафинерија ОКТА - Скопје

ТАБЕЛА

 

  I-во место: МАКСТИЛ – Скопје

 II-ро место: Производство на топлина БЕГ – Скопје

III-то место: ИММ Рудник Злетово – Пробиштип

Најдобар натпреварувач: Сашо Мишовски – Макстил Скопје.

 

ВЛЕЧЕЊЕ ЈАЖЕ

 

Оваа година исто така за прв пат беше организарано и ревијално натпреварување во влечење јаже.

Во оваа дисциплина силите ги одмерија  екипите од следните синдикални организации:

 1. МРТ – Скопје;
 2. ИММ Рудник Злетово – пробиштип;
 3. Арцелор миттал – скопје;
 4. ЛТХ Леарница – Охрид.

Иако екипите беа составени и од мажи и жени, сепак беше презентирана голема сила и издржливост, а гледачите имаа добра забава.

ТАБЕЛА

  I-во место: Арцелор миттал – Скопје

 II-ро место: ИММ Рудник Злетово – Пробиштип

III-то место: МРТ - Скопје

 

 

 

 

                                                                                                             Координатор

                                                                                                        Дракче Димковски

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани