Sovetot na SIER }e ja odr`i svojata redovna godi{na sednica na 25.12.2013 godina. Na sednicata Sovetot }e rasprava po Izve{tajot za raboteweto na SIER i negovite organi i tela vo 2013 godina. Sovetot na SIER go so~inuvaat pretsedatelite na site sindikalni organizacii.

 

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани