Закажана е редовна седница на Претседателството на СИЕР, на која главна тема на расправа ќе бидат новите предлози на Закон за работни односи и Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колкетивно договарање.

СИЕР очекува дека овие закони ќе одат во редовна процедура и ќе се даде можност за опстојна јавна расправа по истите.

Забелешките и предлозите на СИЕР по овие закони, кои ќе ги потврди Претседателството, се конструктивни и во правец на унапредување на положбата на трудот, а ќе бидат дел од вкупните предлози на ССМ во финализирањето на законските решенија.

Седницата е закажана за 27.06.2018 година.

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Корисни линкови

Државен пазарен инспекторат https://dit.gov.mk/

 

Министерство за труд и социјална работа http://www.mtsp.gov.mk/

 

Меѓународна организација за труд http://www.ilo.org/

 

Влада на република Северна Македонија http://www.vlada.mk/