Додека Собранието сé уште не ги усвоило предложените измени на Законот за работни односи, Министерството за труд и социјална политика изготви нов текст на законот кој влегува во јавна расправа.

По разгледувањето на предложениот закон може да се констатира дека постојниот закон е преуреден, сменет е редоследот на одредени членови, а бројот на измените во однос на досегашната регулатива не е голем.

 

На пример, во новиот закон се предлага скратување на рокот во кој работникот може да работи со договор на одредено време кај ист работодавач од 5 на три години, а се додаваат и одредени критериуми во врска со таквите договори. Потоа, се зголемува бројот на испратнините при отказ од деловни причини од 6 на 7 плати, што се соджи и во измените кои чекаат усвојување на Собрание. Кај годишниот одмор даден е само минимумот од 20 работни дена, а нема максимум како во постојниот закон, и т.н.

Најголемата промена се состои во издвојување на регулативата за основање и регистрација на синдикатите и здруженијата на работодавачи и делот за колективните договори во посебен Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање.

Синдикатите ги разгледуваа овие предлози на закони и изнесоа свои забелешки и несогласувања со одредени формулации и решенија, кои се формулирани во ССМ. ССМ го отфрла предлогот на Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање бидејќи смета дека со истиот и понатаму се поткопува синдикалното движење и води кон слабеење на синдикатите. Затоа, по овие прашања ССМ бара итна средба со министерката за труд и социјална политика, заради аргумантација на ставовите на синдикатот.

СИЕР во своите забелешки на предлогот на ЗРО се базира пред сé на резолуциите усвоени од страна на Конгресот.

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 
 

Поврзани вести од др.медиуми

Телма 28.07.2019

Загинатиот рудар бил вратен од пензија поради недостаток на минери

--------------------------------------

Телма 27.07.2019

Еден рудар загина, двајца повредени во рудникот "Тораница" кај Крива Паланка

--------------------------------------

Телма 25.06.2019

Анѓушев се сретна со поранешни вработени на ОХИС

---------------------------------------

1TV 16.07.2018

Вработените од ОХИС протестираа за неисплатените 24 плати
----------------------------------------

1TV 03/10/2018

Во ЕУРОКОМПОЗИТ стигна списокот за технолошки вишок, но нема пари за отпремнини

-----------------------------------------

Телма 16.07.2018

Фени излегува од стечај, потврден планот за реорганизација

-------------------------------------------

24 Вести 05.07.2018

Вработените од Еурокомпозит и владата се договорија

---------------------------------------------

Телма 05.07.2018

Еурокомпозит го прекинаа штрајкот

---------------------------------------------

24 Вести  07.05.2018

Продолжуваат препукувањата во "ФЕНИ"

----------------------------------------------

Телема 22.04.2018

Југохром нема да проработи во предвидениот рок

-----------------------------------------------

Телма 14.03.2017

ГСОЛ избран за инвеститор за Фени

------------------------------------------------

Телма 26.02.2017

Фени почна со работа

-------------------------------------------------

Телма 07.02.2018

Доверителите одлучија Фени да се реорганизира

--------------------------------------------------

Телма 02.02.2018

Фени почнува со работа

--------------------------------------------------

24Вести 26.01.2018

Се очекува Фени да стартува со работа од 1 Фебруари

--------------------------------------------------

Телма 26.01.2018

Доверителите на Фени ќе прават увид во побарувањата

--------------------------------------------------

Телма  05.01.2018

Фени даден на оглас

--------------------------------------------------

24 Вести  22.12.2017

Швајцарски Фос Асет менаџмент: Сакаме иднина за