По усогласување на такстот од страна на работодавачот и синдикалната организација на 7.октомври беше свечено потпишан Колективниот договор за Југохром Алзар.

Компанијата Југохром Алзар е правен следбеник на Југохром Фероалојс. Претходниот колективен договор, кој беше со важност од две години, истече но продолжи да се применува додека се усогласија малите корекции и истиот беше прифатен од двете страни за потпишување.
Од страна на Синдикалната организација колективниот договор го потпиша претседателот Бајрам Амити, а од страна на работодавачот – генералниот директор Васко Скендеровски. Освен на доследна примена на потпишаниот договор, корекција на платите почнувајќи од декемвриската плата и исплата на регресот за годишен одмор, компанијата е посветена и на изградба на пречистителните филтер станици заради добивање на А-еколошка дозвола, за што има преземено обврски со кратки рокови.

 

Придружи ни се

Капитал Банка