До средствата за информирање

 

 

СООПШТЕНИЕ

 

Вчера во Брисел се одржа специјален состанок на Европската синдикална конфедерација (ETUC) и европските секторски синдиклани асоцијации во кои членуваат четирите синдикати – СИЕР, УПОЗ, СУТКОЗ и Агро Синдикатот, предизвикан од актуелните состојби на синдикалната сцена во Македонија.

На состанокот се донесени одредени заклучови и испратено е заедничко писмо до ССМ, СИЕР, ЅПОЗ, СУТКОЗ и Агро Синдикатот кое ви го доставуваме интегрално преведено и во оригинал.

Заедничко писмо во врска со кризата во ССМ Македонија - Оригинал

Заедничко писмо во врска со кризата во ССМ Македонија - Превод