Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на РМ, како и целокупната јавност во Македонија, ги забележува шпекулациите што се шират веќе извесно време во врска со промени во Законот за пензиско-инвалидско осигурување, продолжување на работниот век за вработените, односно зголемување на старосната граница за пензионирање и сл. Во врска со ова прашање сакаме да нагласиме дека:1. По ова прашање во текот на изборната кампања не се произнесе ниту еден субјект – учесник во изборната трка и претендент за освојување на власта.

2. Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на РМ е апсолутно против какви било промени на условите за остварување старосна пензија за работниците во Македонија, а особено за работниците во индустриските дејности, енергетиката и рударството, за кои и сегашните услови се тешки.

3. Која и да е Влада во наредниот период мора да обезбедува пензии како за сегашните, така и за идните пензионери во Македонија и да го решава проблемот на дефицитот на Фондот за ПИО, но во тој процес мора да се води сметка и за физичките можности за работниот век на индустриските работници

Затоа, СИЕР предупредува дека какво било понатамошно влошување на условите од постојната регулатива е апсолутно неприфатливо и неиздржливо, тоа би требало да го има во предвид секоја влада на РМ. За проблемите во Фондот на ПИО мора да се изнајдат посоодветни и поодржливи решенија отколку што е продолжувањето на работниот век, а во пензиите, како тековни, така и идни, редовно да се исплатуваат.