11-тите РСИ на СИЕР, оваа година ќе се одржат во Хотел Десарет, Охрид во периодот од 22-25.09.2022 год. Учесници на РСИ се членовите на  синдикалните организации/подружници во составот на СИЕР. Оваа година на РСИ во организација на СИЕР ќе учествуваат следните синдикални организации:

 

  1. СО ПРИ ЛИБЕРТИ, СКОПЈЕ
  2. СО ПРИ ФАКОМ, СКОПЈЕ
  3. СО ПРИ РАФИНЕРИЈА ОКТА, СКОПЈЕ
  4. СО ПРИ ВАБТЕК МЗТ, СКОПЈЕ
  5. СО ПРИ РУДНИК САСА, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
  6. СО ПРИ РУДНИК ДЕМИР ХИСАР, ДЕМИР ХИСАР
  7. СО ПРИ ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, КАВАДАРЦИ
  8. СО ПРИ РАДЕ КОНЧАР-ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ, СКОПЈЕ
  9. СО ПРИ ВАТРОСТАЛНА, СКОПЈЕ

10. СО ПРИ ЛТХ ЛЕАРНИЦА, ОХРИД

11. СО ПРИ ТАБ-МАК, ПРОБИШТИП

12. СО ПРИ ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС, ЈЕГУНОВЦЕ

13. СО ПРИ МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, ПРИЛЕП

14. СО ПРИ КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС, СКОПЈЕ

15. СО ПРИ БОРОВ ДОЛ-РУДНИК ЗА БАКАР, РАДОВИШ

16. СО ПРИ АД ЕЛЕМ , СКОПЈЕ

17. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ДИРЕКЦИЈА , СКОПЈЕ

18. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ТРЕСКА , СКОПЈЕ

19. СП ПРИ АД ЕЛЕМ РЕК БИТОЛА , БИТОЛА

20. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ЕНЕРГЕТИКА , СКОПЈЕ

21. СП ПРИ АД ЕЛЕМ РЕК ОСЛОМЕЈ, КИЧЕВО

22. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ХЕС МАВРОВО, ГОСТИВАР

23. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ХЕС ЦРН ДРИМ, СТРУГА

24. СП ПРИ АД ЕЛЕМ ХЕЦ  ТИКВЕШ, КАВАДАРЦИ

25. СО ПРИ АД ЕЛЕМ ДООЕЛ ФОД НОВАЦИ

26. СО ПРИ АД ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ, СКОПЈЕ

27. СО ПРИ ФОРТ ДООЕЛ, ОСЛОМЕЈ КИЧЕВО

28. СО ПРИ ТЕЦ НЕГОТИНО, НЕГОТИНО

29. СО ПРИ МЕПСО , СКОПЈЕ

30. СО ПРИ АДИЕНТ СЕАТИНГ ДООЕЛ, ШТИП

Учесниците ќе се натпреваруваат во дисциплините: мал фудбал, шах, пинг-понг, пикадо, слободни и тројки, влечење јаже, а од оваа година се воведени уште две нови дисиплини на барање на членовите-одбојка и табла.

Се надеваме дека и оваа година ќе имаме фер игра и добра забава.

Со среќа на сите учесници!

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Наш YouTube Канал

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани


08-11.09.2022
Работнички спортски игри на СИЕР, Хотел Десарет, Охрид