Данскиот синдикат 3Ф- Глобални колеги во соработка со СИЕР одржа семинар на тема Техники за преговори-Решавање проблеми на работно место. Предавачи на семинарот беа колегите од Данска, со кои СИЕР има одлична соработка години наназад. Семинарот се одржа во Хотел Романтик во Велес во периот 05-06.05.2022 год.
Данските колеги ја обработија темата на колективно преговарање- беа објаснети принципите и техниките на преговарање, а воедно беа споделени и различни искуства со цел  пронаогање на најдобрите алатки кои би се користеле со цел унапредување на работничките права. Беше организирана и работилница/симулација  на колективно преговарање. 
Голема благодарност до данските колеги за нивното несебично ангажирање и желба да го пренесат своето знаење и искуство на членовите на СИЕР.

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Наш YouTube Канал

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани


08-11.09.2022
Работнички спортски игри на СИЕР, Хотел Десарет, Охрид