Почитувани членови, колеги, сограѓани

Со најдлабоко жалење Ве известуваме дека вчера 17.11.2021 год. се опростивме од  нашиот почитуван колега Пецо Ристески кој не напушти во 70-тата година од својот живот. Во повеќегодишниот мандат како претседател на СИЕР тој остави свој белег врз синдикализмот во Македонија. Неговото заминување беше неочекувано и нѐ остави во неверување и длабока тага.

Нека почива во мир.