На Дванаесетата седница на Советот на СИЕР, одржана на ден 16.06.2021 год., се донесе одлука за датумот и местотот на одржување на 17.Конгрес на СИЕР.

17.Конгрес на СИЕР ќе се одржи на ден 02.10.2021 год. во Хотел Десарет, Охрид.

На седницата на Претседателство, која е закажана оваа недела, ќе се утврдат нацрт материјалите кои ќе бидат на дневниот ред на 17.Конгрес на СИЕР. Материјалите ќе бидат доставени до сите синдикални организации на СИЕР за расправа и било какви предлози за нивно дополнување или измена, синдикалните организации треба да достават до наредната седница на Совет која ќе се закаже две недели пред конгресот.

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани