Поради актуелната ситуацијата со COVID 19, оваа година не сме во можност  да организираме никакви активности врзани со одбележување на Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа, затоа

СИЕР НА СИТЕ СВОЈ ЧЛЕНОВИ  ИМ ГО ЧЕСТИТА 28 АПРИЛ МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА СО ЖЕЛБА ЗА МНОГУ МНОГУ ЗДРАВЈЕ ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ!

Придружи ни се

Капитал Банка