Советот на СИЕР ја одржа деветтата седница на 26.12.2019 година. На дневен ред беа активностите од вонредниот конгрес натаму и актуелните прашања и проблеми во синдикалните организации.

Претседателот Игор Ѓерасов го информираше Советот за преземените активности од неговиот избор. Тој нагласи дека сака да ги посети сите синдикални организации и да се запознае со синдикалните одбори и проблемите со кои се соочуваат. Оваа активност е започната и ќе продолжи во следната година. Исто така, се остварени први контакти со поединечни фабрики во Технолошко-индустриските развојни зони, бидејќи СИЕР мора да покаже иницијатива и да започне да организира дел од вработените.

Генералниот секретар Маре Анчева го информираше Советот за добиен проект од шведската фондација Олоф Палме кој ќе се реализира во 2020 година. Освен за содржината на проектот, таа информираше дека Олоф Палме е фондација која би можела подолгорочно да соработува со СИЕР доколку успешно го спроведуваме првиот проект што е усвоен и за кој се чека потпишување договор.

Членовите на Советот ги поздравија изнесените иницијативи и изразија спремност да се вклучат поактивно во посочените активности, како во врска со организирање нови членови, така и во врска со спроведување на проектот.

По работниот дел, членовите на Советот си посакаа меѓусебно и на сите членови на СИЕР добро здравје, повисоки плати и помалку проблеми во Новата 2020 година.

 

Придружи ни се

Капитал Банка