Закажана е редовна седница на Претседателството на СИЕР, на која главна тема на расправа ќе бидат новите предлози на Закон за работни односи и Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колкетивно договарање.

СИЕР очекува дека овие закони ќе одат во редовна процедура и ќе се даде можност за опстојна јавна расправа по истите.

Забелешките и предлозите на СИЕР по овие закони, кои ќе ги потврди Претседателството, се конструктивни и во правец на унапредување на положбата на трудот, а ќе бидат дел од вкупните предлози на ССМ во финализирањето на законските решенија.

Седницата е закажана за 27.06.2018 година.