Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година избра

 

Претседателство на СИЕР

 

Во состав:

1

LIBERTI, Скопје                                                 

Slavко Spasovski

2

FAKOM, Скопје

Sande Xambazov

3

РАФИНЕРИЈА OKTA,Скопје

Dane Ristovski

4

ESM, Скопје

Jove Smilevski

5

VABTEK MZT, Скопје

Du{ko Cvetkovski

6

РУДНИК  SASA, МакедонскаКаменица

Dragan Milenkovski

7

ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ, Кавадарци

Mile \or|iev

8

FZC 11 OKTOMVRI, Куманово

ВалентинаВитановска

9

ЛТХ ЛЕАРНИЦА, Охрид

Кире Стенкоски

10

MERMEREN KOMBINAT, Прилеп

Sime Zvezdakoski

11

ТАБ-МАК, Пробиштип

Ангел Алексов

12

БОРОВ ДОЛ-РУДНИК ЗА БАКАР, Радовиш

Бојан Поцев

13

Претседател на СИЕР

Игор Ѓерасов