Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 16. Конгрес на СИЕР одржан на 20.09.2016 година избра

 

Претседателство на СИЕР

 

Во состав:

 • Мицко Стојкоски             - Макстил, Скопје
 • Игор Герасов                  - Арцелормиттал, Скопје
 • Санде Џамбазов            - ФАКОМ, Скопје
 • Дане Ристовски              - ОКТА, Скопје
 • Коста Ангеловски           - Р.Кончар Контактори и релеи, Скоје
 • Бајрам Амити                  - Југохром Алзар, Скопје
 • Ѓоре Палитов                  - ФЕНИ Индустри, Кавадарци
 • Слободан Јовановски   - ФЗЦ 11Октомври, Куманово
 • Душко Цветковски          - ВАБ ТЕК МЗТ, Скопје
 • Слаѓана Миливојевиќ    - МРТ, Скопје
 • Венцо Димитровски       - САСА, Македонска Каменица
 • Симе Звездакоски         - Мермерен Комбинат, Прилеп
 • Зоран Ангеловски          - Производство на топлина БЕГ, Скопје
 • Цветан Бунтески            - Еурокомпозит 11Октомври, Прилеп
 • Павле Стојановски        - ТАБ МАК, Пробиштип
 • Станка Димитровска     - Ватростална, Скопје
 • Пецо Ристески                - Претседател на СИЕР
 • Маре Анчева                  - Генерален секретар на СИЕР

 

 

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани