На Третата седница на Претседателството на СИЕР, одржана на 26.11.2021 год. за потпретседатели на СИЕР избрани се:

-          За индустрија  – Еуроникел Индустри,               Миле Ѓорѓиев

-          За енергетика – АД ЕЛЕМ                                     Јове Смилевски

-          За рударство    – Мермерен комбинат,              Симе Звездакоски